Supervised Theses (7)

 1. Aditz-azpikategorizazioaren azterketa sintaxi partzialetik sintaxi osorako bidean. 100 aditzen azterketa, Levin-en (1993) lana oinarri hartuta eta metodo automatikoak baliatuz 2004

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Aldezabal Roteta, Izaskun

 2. El euskara en Guipúzcoa (el renacimiento: 1927-1936) 2002

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MARBAIZA AZKUE, ANTXON

 3. Eusmg: morfologiatik sintaxira murriztapen gramatika erabiliz 2001

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ADURIZ AGIRRE, ITZIAR

 4. Sakana erdialdeko euskara 2001

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ERDOCIA MAULEON JOSE LUIS

 5. Juntadura eta elipsia euskaraz 1998

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  AMUNDARAIN ARANA, IÑAKI

 6. Euskal ortografiaren hastapenak iparraldeko literaturan 1998

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MUJIKA CASARES JOSE ANTONIO

 7. Ultzamako euskararen azterketa 1994

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  IBARRA MURILLO, ORREAGA

Theses Committees (39)

 1. Committee Member

  [Izen+egin] aditz-lokuzioak: inkorporazio mailak 2015

  Universidad de Deusto

  MARTINEZ ETXARRI, ARANTZAZU

 2. Chair of the Committee

  Euskarazko egitura jokatugabeak:-t(z)en morfemadun perpaus osagarrien azterketa sintaktikoa 2011

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ARTEACH URIARTE, IÑIGO

 3. Chair of the Committee

  Alegia klasikoak euskaraz: Isopeteko, La Fontaineren eta Samaniegoren alegien berridazketen azterketa 2010

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Beldarrain Agirre, Josune

 4. Chair of the Committee

  "“Omen"" partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa" 2010

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ZUBELDIA ARRUABARRENA, LARRAITZ

 5. Chair of the Committee

  Elgoibarko hizkera 2009

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MACAZAGA EIZAGUIRRE, JESUS MARIA

 6. Secretary of the Committee

  Debates públicos en euskera. Análisis de los discursos referidos 2007

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  GARRO LARRAÑAGA, ENERITZ

 7. Chair of the Committee

  Ondarruko arrantzaleen lexikoa eta toponimia 2006

  Universidad de Deusto

  ECHABURU OSA, MIKEL

 8. Chair of the Committee

  Aramaioko euskara (azterketa dialektologikoa) [el euskera de Aramaio (estudio dialectológico)] 2005

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ORMAETXEA LASAGA JOSE LUIS

 9. Chair of the Committee

  Grimm anaien kinder-und hausmärchen euskaraz: itzulpenen eta egokitzapenen azterketa 2004

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  GÓMEZ ZUBIA, GENARO

 10. Chair of the Committee

  Larresoroko euskara 2004

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  EPELDE CENDOYA, IRANTZU

 11. Secretary of the Committee

  Zugarramurdiko eta urdazubiko euskara 2003

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MONTOYA GAITERO, ESTIBALIZ

 12. Committee Member

  Eibarko euskara: Morfologiako alor baten azterketa: izen sintagmaren deklinabidea, adjektibo sintagma eta adberbio sintagma 2002

  Universidad de Deusto

  ARETA AZPIRI, NEREA

 13. Committee Member

  Euskarara itzulitako haur eta gazte literatura: eraginak, funtzioak eta itzulpen-estrategiak 2000

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  LOPEZ GASENI, JOSE MANUEL

 14. Chair of the Committee

  Euskal hiztegia-ren azterketa eta egituratzea ezagutza lexikalaren eskuratze automatikoari begira. Aditz-adibideen analisia murriztapen-gramatika baliatuz, azpikategorizazioaren bidean 2000

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ARRIOLA EGURROLA, JOSE MARIA

 15. Chair of the Committee

  Euskararen sintaxi konoputazionalerantz 2000

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Gojenola Galletebeitia, Koldobika

 16. Chair of the Committee

  Análisis y didáctica del texto explicativo enciclopédico 2000

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  SAINZ OSINAGA, MATILDE

 17. Chair of the Committee

  Sobre el modelo de lengua escolar, en el contexto de las relaciones entre la lengua unificada y el dialecto 2000

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MAYA LARRECHEA, JULIAN

 18. Chair of the Committee

  Características de los textos y comprensión lectora 1999

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MIGUEL ARNAIZ JOSE LUIS DE

 19. Chair of the Committee

  Kasuen eta izen sintagmaren determinazioaren jabekuntza-garapena hiru urte arte 1998

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ZUBIRI LUJAMBIO JUAN JOSE

 20. Chair of the Committee

  Ioanes Leizarragaren aditza 1998

  Universidad de Deusto

  ZULAICA IJURCO M. ESTHER

 21. Chair of the Committee

  Euskal morfologiaren tratamendu informatikorantz 1997

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  URKIA GONZALEZ, MIRIAM

 22. Chair of the Committee

  Perpaus konposatuaren joskera (J. Leizarragarengan oinarriturik) 1996

  Universidad de Deusto

  ANDRES GUERRERO, MERCEDES

 23. Chair of the Committee

  Los organizadores del discurso en el texto informativo y en el texto argumentativo 1996

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  LARRINGAN ARANZABAL LUIS M.

 24. Chair of the Committee

  Ondasunekiko harremanak Justo Mokoroaren "Repertorio de locuciones del habla popular vasca" esaera bilduman 1995

  Universidad de Deusto

  JUARISTI LARRINAGA, FRANCISCO

 25. Chair of the Committee

  Euskararen tratamenduak: erabilera 1995

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ALBERDI LARIZGOITIA, JAVIER

 26. Committee Member

  Haur euskaldunen hizkuntzaren jabenzuntza-garapena: infl eta konp funtzio-kate orien erabileraz 1994

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  BARREÑA AGIRREBEITIA, ANDONI

 27. Committee Member

  Bizkaieraren atlas dialektometrikoa 1994

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  AURREKOETXEA OLABARRI, GOTZON

 28. Committee Member

  Tipología de la relativización en vasco, checo y español cotejo de las lenguas románicas, eslavas y vasca respecto a ciertos fenómenos relativos 1994

  Universidad Autónoma de Madrid

  Cid Abasolo, Carlos

 29. Chair of the Committee

  Predikazioaren teoría k gramatika sortzailean (euskaraten kasua) 1993

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ZABALA UNZALU, IGONE

 30. Chair of the Committee

  Euskaldungo erroiztua 1993

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  LARREA MUXIKA JOSE M.

 31. Committee Member

  Nafarroako ekierdialdeko euskararen azterketa toponimiaren bidez 1993

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  SALABERRI ZARATIEGI, PATXI

 32. Secretary of the Committee

  Mecanismos semántico-pragmáticos en el análisis de la metáfora 1991

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  VICENTE CRUZ, BEGOÑA

 33. Committee Member

  Mogeldarrak, astarloarrak, prai bartolome: i. Nortasuna eta obra. Ii.idazlanak:jatorrizko testuak eta lehen edizioak. Iii:grafiak 1990

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ALCIBAR ARECHAVALETA JOSE JAVIER

 34. Chair of the Committee

  Poesía popular y la lírica de la preguerra: lizardi-lanaxeta-orixe 1990

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  IGUERABIDE SARASOLA, JUAN CRUZ

 35. Committee Member

  La novela costumbrista de Domingo de Aguirre 1990

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  GARCIA TRUJILLO, SEBASTIAN

 36. Committee Member

  Hitz konposatuak euskaraz (los nombres compuestos en euskara) 1988

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  AZKARATE VILLAR, MIREN

 37. Committee Member

  Titulargintza ee.bb. Etako egunkaritan: ikerketa gramatika egitura linguistikoak eta hauen eragin konnotatiboak irakurleengan sentsazionalismo etainteresgarritasunaren arabera 1988

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ZABALETA URKIOLA JOSE IGNACIO

 38. Secretary of the Committee

  Pierre d'Urteren Hiztegia el diccionario de Pierre d'Urte. Londres 1715 1987

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  URQUIZU SARASUA, PATRICIO

 39. Committee Member

  Euskara baturantz: euskararen standardizazioak sorturiko arazoen azterketa 1987

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ZUAZO ZELAIETA LUIS CARLOS