Publications (22) IRATI DE PABLO DELGADO publications

2021

 1. Begiradaren garrantzia komunikazio goiztiarrean

  Hezkuntzari buruzko ekarpenak (EUDIA-9) (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 41-49

2020

 1. Ahozko testuen prosodiaren bilakaera jatorrizko ingurunetik kanpo. Extremadurako gaztelaniaren kasua bizkaian (Basaurin)

  Hezkuntzari buruzko ekarpenak (EUDIA-8): Leioan. 2019ko apirilaren 5ean (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 80-95

 2. Bokalen arteko herskari ahoskabeen ahostuntzea Arratian (Bizkaia)

  Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, Núm. 113, pp. 51-64

 3. Euskara buruan eta ibili munduan: Afrikatuetan barna

  Hezkuntzari buruzko ekarpenak (EUDIA-8): Leioan. 2019ko apirilaren 5ean (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 48-67

 4. Hezkuntzari buruzko ekarpenak (EUDIA-8): Leioan. 2019ko apirilaren 5ean lit. ed.

  Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua

 5. The effect of infant-directed speech on early multimodal communicative production in Spanish and Basque

  Journal of Child Language, Vol. 47, Núm. 2, pp. 457-471

 6. Umeei eta nagusiei egineko testuen prosodiaren aldeez

  Hezkuntzari buruzko ekarpenak (EUDIA-8): Leioan. 2019ko apirilaren 5ean (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 110-132

2019

 1. Ahots murmurikatuaren zenbait ezaugarri akustikoz

  Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria, Vol. 31, Núm. 2, pp. 149-173

 2. Clasificación de informantes bilingües precoces según su lengua materna y lengua de reproducción

  Estudios de lingüística aplicada, Núm. 70, pp. 69-92

 3. Diferencias léxicas entre los bilingües precoces en relación con el tiempo de reacción

  E-Aesla, Núm. 5, pp. 137-150

 4. Dynamic processes of intermodal coordination in the ontogenesis of language

  Gesture, Vol. 18, Núm. 1, pp. 57-82

 5. Idazketa aztertzeko tresna

  XXV jornadas de investigación en psicodidáctica

2018

 1. Coordinación entre vocalizaciones, gestos y prosodia antes del inicio de la comunicación verbal: evidencias desde la lengua vasca

  Journal for the Study of Education and Development, Infancia y Aprendizaje, Vol. 41, Núm. 2, pp. 325-368

 2. Txanogorritxuren ipuin kontaketa: Ikus-entzunezko prosodia gaitasunean urrats xumea

  Traineru bete lagun: Iñaki Gaminde omenduz (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 111-119

2016

 1. Keinuen eta bokalizazioen arteko harremanak komunikazio-funtzio goiztiarretan: ELAN softwarea erabiliz

  Linguistic variation in the basque language and education - II = Euskararen bariazioa eta bariazioaren irakaskuntza -II (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 95-103