Thesis

 1. XVIII mendeko hiztegigintzaren etorkiez 1994

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Supervised Theses (12)

 1. Euskara arkaikoko adizki jokatuen gaineko ikergaiak. Corpusa eta azterketa filologiko-linguistikoak 2023

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ARIZTIMUÑO LOPEZ, BORJA

 2. Onomástica y frontera vascona (siglos VI-X). Entre Hispania y la Galia 2022

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  BASTERRIKA CERECEDA, IKER

 3. Mendebaleko euskararen azterketa dialektologiko-diakronikorantz 2020

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ZULOAGA SAN ROMAN, ENEKO

 4. Euskararen sintaxi diakronikorantz: egitura konplexuak 2017

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  KRAJEWSKA, DOROTA URSZULA

 5. Euskararen morfologia historikorako: artikuluak eta erakusleak 2015

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Manterola Agirre, Julen

 6. Historia de los trabajos comparativos entre el euskara y egipcio de época faraónica 2015

  Universitat de Barcelona

  Almorza Arrieta, Karlos

 7. Towards a phonetically grounded diachronic phonology of basque 2014

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  EGURTZEGI MARTINEZ, ANDER

 8. Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique 2011

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MOUNOLE HIRIART-URRUTY, CELINE

 9. La sílaba del euskera: estructura e historia 2007

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  JAUREGUI NAZABAL, OROITZ

 10. Ibarguen-Cachopín Kronika. Edizioa eta azterketa 2006

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Arriolabengoa Unzueta, Julen

 11. El consonantismo proto-vasco 2006

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MARTÍNEZ ARETA JOSE MIGUEL

 12. Sobre los elementos constitutivos del diccionario trilingüe de Larramendi 2000

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  URGELL LAZARO, BLANCA

Theses Committees (13)

 1. Chair of the Committee

  Zuberoako euskararen azterketa diakronikoa: XVI-XIX. Mendeak 2017

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  PADILLA MOYANO, MANUEL

 2. Chair of the Committee

  Zallako toponimiari buruzko ikerketa linguistikoa 2016

  Universidad de Deusto

  Otxoa Garay, Alberto

 3. Committee Member

  Dotrinazko sermoitegia: galduriko hizkerak eta dialektologia historikoa 2015

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Ulibarri Orueta, Koldo

 4. Secretary of the Committee

  Pouvreauren hiztegia testukritika eta metalexikografiaren argitan 2014

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ETXAGIBEL FERNANDEZ DE ARROIABE, JAVIER IGNACIO

 5. Secretary of the Committee

  Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique 2011

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MOUNOLE HIRIART-URRUTY, CELINE

 6. Secretary of the Committee

  Grammar change and the development of new case relations: the interaction of the core syntax and the linguistic periphery in old and present-day russian 2009

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MADARIAGA PISANO, NEREA

 7. Committee Member

  Erronkari eta Ansoko toponimiaz (de toponimia de Roncal y Anso) 2006

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  LÓPEZ-MUGARTZA IRIARTE, JUAN CARLOS

 8. Committee Member

  Joanes etxeberri sarakoaren saiakera-lanak eta latina ikasteko gramatika: edizioa eta azterketa 2006

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  BILBAO TELLETXEA, GIDOR

 9. Chair of the Committee

  XIX. mendeko euskal gramatikagintzari buruzko ikerketak 2006

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Gómez López, Ricardo

 10. Committee Member

  El estudio de los préstmos latino-romances como método auxiliar de la fonética histórica vasca El consonantismo 2001

  Universidad Autónoma de Madrid

  López Pantoja, María Jesús

 11. Secretary of the Committee

  Iharduna eta zentzua Gabriel Arestiren poesíagintzan 1996

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ALDEKOA BEITIA, JON

 12. Secretary of the Committee

  Cambios en la estructura morfológica del vizcaíno suroccidental 1996

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ELORDUI URKIZA, AGURTZANE

 13. Secretary of the Committee

  Jean de Paris pastorala: escruzkribuen azterketa eta iturriaren moldamoduak 1995

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MOZOS MUJIKA, IÑAKI