Euskararen sintaxi diakronikorantzegitura konplexuak

  1. KRAJEWSKA, DOROTA URSZULA
Supervised by:
  1. Joseba Andoni Lakarra Andrinua Director
  2. Javier Ormazabal Zamakona Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 18 December 2017

Committee:
  1. Iñaki Camino Lertxundi Chair
  2. Iván Igartua Ugarte Secretary
  3. Ricardo Etxepare Committee member
  4. Carlos Cid Abasolo Committee member
  5. Céline Mounole Hiriart-Urruty Committee member
Department:
  1. Lingüística y Estudios Vascos

Type: Thesis

Teseo: 144259 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Tesi honen helburua da euskararen sintaxi diakronikoari ekarpena egitea. Bi gai hauek dira analisien ardatz: (1) izenaren eta modifikatzaileen arteko hitz-ordena: perpaus erlatiboetan, -ko atzizkiarekin eta genitiboarekin, eta (2) mendeko perpausak, eta bereziki perpaus erlatiboak eta bait- aurrizkia duten perpausak. Analisi guztien oinarri XV-XX. mendeetako testuez osatutako corpus bat da.Tesiak hiru atal ditu: lehenengoan perpaus erlatiboak aztertzen ditut (izen aurrekoak, izen ostekoak, zein erlatiboak, aposatuak eta jokatugabeak), bigarrenean lantzen ditut -ko atzizkiaren erabilerak eta modifikatzailearen eta izenaren hitz-ordena eta, azkenik, hirugarrenean bait- aurrizkia ikertzen ditut, markaren erabilerak eta gramatikalizaio-prozesua aztertuz. // Tesi honen helburua da euskararen sintaxi diakronikoari ekarpena egitea. Bi gai hauek dira analisien ardatz: (1) izenaren eta modifikatzaileen arteko hitz-ordena: perpaus erlatiboetan, -ko atzizkiarekin eta genitiboarekin, eta (2) mendeko perpausak, eta bereziki perpaus erlatiboak eta bait- aurrizkia duten perpausak. Analisi guztien oinarri XV-XX. mendeetako testuez osatutako corpus bat da.Tesiak hiru atal ditu: lehenengoan perpaus erlatiboak aztertzen ditut (izen aurrekoak, izen ostekoak, zein erlatiboak, aposatuak eta jokatugabeak), bigarrenean lantzen ditut -ko atzizkiaren erabilerak eta modifikatzailearen eta izenaren hitz-ordena eta, azkenik, hirugarrenean bait- aurrizkia ikertzen ditut, markaren erabilerak eta gramatikalizaio-prozesua aztertuz.