Supervised theses (111) Theses supervised by Department members View defended theses

2023

 1. Euskara arkaikoko adizki jokatuen gaineko ikergaiak. Corpusa eta azterketa filologiko-linguistikoak

  Borja Ariztimuño López

  Supervised by JOSEBA ANDONI LACARRA ANDRINUA y RICARDO GOMEZ LOPEZ
 2. Testuinguru erdalduneko D ereduko ikastola bateko gurasoen Familia Hizkuntza-Politika Eleaniztuna

  Maite García Ruiz

  Supervised by IBON MANTEROLA GARATE

2022

 1. De Dorothy Wordsworth a Nan Shepherd: redefiniendo el canon literario a través del paisaje

  Iratxe Ruiz de Alegría Puig

  Supervised by Natalia Vara Ferrero y MARIA LOURDES OTAEGI IMAZ
 2. Euskara eleaniztasunean irakasten duten eskolak aztergai- D ereduko gasteizko bi eskolaren indarguneak identifikatzen

  Beñat Garaio Mendizabal

  Supervised by Leire Diaz de Gereñu Lasaga y ITZIAR IDIAZABAL GORROCHATEGUI
 3. Irony-understanding and theory of mind. A conceptual and experimental inquiry from a realist perspective

  Yolanda García Lorenzo

  Supervised by FERNANDO GARCIA MURGA y KEPA JOSEBA KORTA CARRION
 4. Onomástica y frontera vascona (siglos VI-X). Entre Hispania y la Galia

  Iker Basterrika Cereceda

  Supervised by JOSEBA ANDONI LACARRA ANDRINUA y JUAN JOSE LARREA CONDE
 5. The literal/non-literal divide synchronically and diachronically: The lexical semantics of an English posture verb

  Katherine Fraser

  Supervised by ELENA CASTROVIEJO MIRO

2021

 1. Agreement, Binding and the structure of clitics

  Alejo Alcaraz Tricio

  Supervised by MYRIAM URIBE-ETXEBARRIA GOTI
 2. An investigation into the processing of unaccusativity and PHI-Features: evidence from native and non-native speakers of basque and spanish

  Gillen Martínez de la Hidalga Malla

  Supervised by MIREN ITZIAR LAKA MUGARZA y ADAM ZAWISZEWSKI
 3. Euskal lexiko etnometeorologikoaren azterketa

  Kepa Dieguez Barahona

  Supervised by JOSE MIGUEL MARTINEZ ARETA y GOTZON AURREKOETXEA OLABARRI
 4. Garaziko euskararen hizkuntza-aldakortasuna

  Alexander Arcelus Múgica

  Supervised by IGNACIO CAMINO LERCHUNDI
 5. Indigenous Language Revitalization in British Columbia: Yuneŝit’in strategies for Nenqayni ch’ih or the Tŝilhqot’in language

  Paula Laita Pallares

  Supervised by XABIER ARTIAGOITIA BEASKOETXEA y MAITENA ECHEBARRIA AROSTEGUI
 6. The role of state-kinds in the morphosemantics of Spanish deadjectival nominalizations

  Zoltan Zato

  Supervised by FERNANDO GARCIA MURGA y ELENA CASTROVIEJO MIRO

2020

 1. Drawing comparisons: a syntactic and semantic approach to basque, spanish and english inequality comparative structures

  Laura Vela-Plo

  Supervised by ELENA CASTROVIEJO MIRO y MYRIAM URIBE-ETXEBARRIA GOTI
 2. Euskal kulturaren hibridazio prozesuak: trikitixaren kasuaren azterketa

  Gurutze Lasa Zuzuarregui

  Supervised by MARIA JOSE OLACIREGUI ALUSTIZA y PIO PEREZ ALDASORO
 3. Galderetako - a, al eta ote partikulak euskaraz: sintaxia, mikroaldakortasuna eta interpretazioa

  Sergio Monforte del Valle

  Supervised by XABIER ARTIAGOITIA BEASKOETXEA
 4. Hizkuntzen irakaskuntza bateraturantz: ahozko azalpenaren didaktika eleaniztuna derrigorrezko bigarren hezkuntzan

  Ana Aldekoa Diez

  Supervised by ITZIAR IDIAZABAL GORROCHATEGUI y IBON MANTEROLA GARATE
 5. Mendebaleko euskararen azterketa dialektologiko-diakronikorantz

  ZULOAGA SAN ROMAN, ENEKO

  Supervised by JOSEBA ANDONI LACARRA ANDRINUA y IGNACIO CAMINO LERCHUNDI
 6. Polysemous nouns and copredication

  Marina Ortega Andrés

  Supervised by AGUSTIN VICENTE BENITO
 7. Understanding dependencies in real time: a crosslinguistic investigation of antecedent complexity and dependency length

  Sergio Lopez Sancio

  Supervised by MIREN ITZIAR LAKA MUGARZA