Drawing comparisonsa syntactic and semantic approach to basque, spanish and english inequality comparative structures

  1. VELA PLO, LAURA
Supervised by:
  1. Elena Castroviejo Miró Director
  2. Myriam Uribe-Etxebarria Goti Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 07 September 2020

Committee:
  1. Olga Fernández Soriano Chair
  2. Nerea Madariaga Pisano Secretary
  3. Ricardo Etxepare Committee member
Department:
  1. Lingüística y Estudios Vascos

Type: Thesis

Teseo: 152691 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Tesi honek euskarak, gaztelaniak eta ingelesak agertzen dituzten konparazio egituren deskribapena,sailkapena eta azterketa sintaktiko eta semantiko sakona aurkeztea ditu helburu. Tipologikoki oso ezberdinakdiren hiru hizkuntza horien alderaketaren bitartez, konparazio egiturek erakusten dituzten hizkuntza arteko etahizkuntza barneko aldakortasun ereduak zehazten ditu tesi honek. Horrez gain, euskarazko, gaztelaniazko etaingelesezko egitura konparatiboen analisi sintaktiko eta semantiko bateratu bat ere proposatzen du.Ikerlan honetan ondoko tesia defendatzen da, zehazki: euskara, gaztelania eta ingelesezko egiturakonparatiboek erakusten dituzten aldakortasun puntu nagusiak hizkuntza horietan oinarrizko bi konparaziomota egotearen ondorioa dela. Alde batetik, sakonean koordinazio egitura erakusten duten konparazioakaurkitzen ditugu (koordinaziozko konparazioak). Konparazio mota horrek juntagailu egitura arrunten ezaugarribereizgarriak dituela erakusten dut aztertutako hiru hizkuntzetan. Bestetik, mendeko konparazioak ere badaudeeuskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez. Azken mota horretan, konparazioaren oinarriak menpeko osagaienberariazko propietateak azaleratzen dituela erakusten dut.Ikerketa honetan, gramatika deskribatzaile eta arauemaileetako datuetan oinarrituz eta hiztunenjuzkuen azterketaren bitartez (lan honetan garatu ditudan inkesta linguistikoetan lortuak) euskara, gaztelaniaeta ingelesezko konparazio egituren arkitektura eta konposizio semantikoaren analisi bateratua defendatzendut.