Publications (45) XABIER ARTIAGOITIA BEASKOETXEA publications

2023

 1. FUNCTIONAL HEADS AND EVENTIVE NOMINALS: THE BASQUE PERSPECTIVE

  Roczniki Humanistyczne, Vol. 71, Núm. 7 SP, pp. 13-41

2022

 1. Discourse particles: Syntactic, semantic, pragmatic and historical aspects lit. ed.

  John Benjamins Publishing Company

 2. Introduction: Discourse particles: syntactic, semantic, pragmatic and historical aspects

  Discourse particles: syntactic, semantic, pragmatic and historical aspects, Vol. 276, pp. 1-10

 3. Weather expressions in Basque: A typological perspective

  Studies in Language, Vol. 46, Núm. 3, pp. 718-751

2020

 1. Derivational networks in Basque

  Derivational Networks Across Languages (De Gruyter), pp. 455-463

 2. Nominalizazioak ete Marteko euskara

  Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 67-88

2019

 1. Irudi "aditzak" revisited: ergatiborako igoera mendeko perpaus konpletiboetatik

  Bihotz ahots: M. L. Oñederra irakaslearen omenez (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 71-86

2018

 1. A note on the complementizer -ela and the long-distance licensing of NPIs in Navarro-Labourdin Basque

  Traineru bete lagun: Iñaki Gaminde omenduz (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 121-135

 2. A tale of two reciprocal anaphors in Basque: preliminaries

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 50, Núm. 126, pp. 323-364

 3. Eguraldiaren gramatika euskaraz eta Gramatikaren Teoria

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 52, Núm. 1, pp. 33-60

2016

 1. Basque

  Word-Formation: An International Handbook of the Languages of Europe (De Gruyter), pp. 3327-3348

 2. Gaztelaniazko polaritate subjuntiboa eta euskarazko konplementatzaileak

  Hire bordatxoan: Txipi Ormaetxea omenduz (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 73-89

 3. On the semantic function and selection of Basque finite complementizers

  Complementizer Semantics in European Languages (De Gruyter Mouton), pp. 379-412

2015

 1. Basque

  Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology (Edinburgh University Press), pp. 195-204

 2. Zenbait ohar "bata bestea" anáfora elkarkariaren inguruan

  Eridenen du zerzaz kontenta: sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008) (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 617-641

2014

 1. Una vuelta al mundo de la mofología vasca (preferiblemente en menos de 60 minutos)

  Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, Núm. 19, pp. 231-245

2012

 1. Genitive case and multiple checking in Basque

  NOUN PHRASES AND NOMINALIZATION IN BASQUE: SYNTAX AND SEMANTICS (JOHN BENJAMINS B V PUBL), pp. 209-242

 2. The DP Hypothesis in the grammar of Basque

  NOUN PHRASES AND NOMINALIZATION IN BASQUE: SYNTAX AND SEMANTICS (JOHN BENJAMINS B V PUBL), pp. 21-77

2009

 1. Jabetza-genitiboaren sintaxia eta erkatze anizkuna

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 43, Núm. 1, pp. 97-118

2008

 1. Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian lit. ed.

  Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea