Zenbait ohar "bata bestea" anáfora elkarkariaren inguruan

  1. Urrutia, Aritz
  2. Goitia, Beñat
  3. Artiagoitia, Xabier
Book:
Eridenen du zerzaz kontenta: sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008)
  1. Ezeizabarrena, María-José (coord.)
  2. Gómez López, Ricardo (coord.)

Publisher: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

ISBN: 978-84-9082-092-6

Year of publication: 2015

Pages: 617-641

Type: Book chapter