Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroaeuskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian

  1. Arteatx, Iñigo ed. lit.
  2. Artiagoitia, X. ed. lit.
  3. Elordieta, Arantzazu ed. lit.

Publisher: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

ISBN: 978-84-9860-070-4

Year of publication: 2008

Type: Book

Abstract

Izenburu luzeko liburu honen azpian, euskal sintaxiaren perpaus egitura ulertzeko modu bi kontrajartzen dituzten artikuluak (denak gaur egungo gramatika sortzailearen ikuspegitik idatziak) ezkutatzen dira: artikulu batzuetan euskarak oinarrian osagarri-buru hurrenkerari jarraitzen diola defendatzen den bitartean, beste batzuetan, antisimetriaren bidetik, euskarak ere funtsean buru-osagarri hurrenkera daukala esateko dauden argudioak aurkezten dira. Euskal gramatikaren eta gramatika unibertsalaren inguruko goi-mailako eztabaida zientifikoa dena batez ere euskaraz eta modu ahalik eta ulergarrienean ematera dator liburu hau, interesa izan dezaketen irakasle eta ikasleen lagungarri.