Publications (25) JAVIER ORMAZABAL ZAMAKONA publications

2020

 1. De los conceptos a las palabras: el papel de las representaciones semánticas

  Análisis. Revista de investigación filosófica, Vol. 7, Núm. 2, pp. 307-329

 2. Euskararen postposizioak

  Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 501-515

2019

 1. Prolegomena to the study of object relations

  Lingvisticae Investigationes, Vol. 42, Núm. 1, pp. 102-131

 2. The formal properties of non paradigmatic 'se'

  Borealis: An International Journal of Hispanic Linguistics, Vol. 8, Núm. 1, pp. 55-84

2016

 1. Argumentos añadidos y restricciones de concordancia

  Perspectivas de sintaxis formal (Akal), pp. 223-252

2013

 1. Differential Object Marking, Case and Agreement

  Borealis: An International Journal of Hispanic Linguistics, Vol. 2, Núm. 2, pp. 221-239

 2. Non Accusative Objects

  Catalan journal of linguistics, Vol. 12, pp. 155-173

 3. Object clitics, agreement and dialectal variation

  Probus, Vol. 25, Núm. 2, pp. 301-344

2012

 1. PPs without Disguises: Reply to Bruening

  Linguistic inquiry, Vol. 43, Núm. 3, pp. 455-474

 2. PPs without Disguises: Reply to Bruening

  Linguistic Inquiry, Vol. 43, Núm. 3, pp. 455-474

2010

 1. The derivation of dative alternations

  Argument structure and syntactic relations: a cross-linguistic perspective (John Benjamins), pp. 203-232

2008

 1. Hitz hurrenkera eta NZ-mugida: azalpen parametriko baten bila

  Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea)

 2. Kausatibo aldizkatzeak euskaraz eta inguruko hizkuntzetan

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 643-664

2007

 1. The object agreement constraint

  Natural Language and Linguistic Theory, Vol. 25, Núm. 2, pp. 315-347

2003

 1. Aditz ditransitiboen barne-egitura

  Euskal Gramatikari eta literaturari buruzko Jardunaldiak XXI. mendearen atarian (I-II) (Euskaltzaindia), pp. 119-136

 2. Komunztadura, hiru ikuspegi (II): hirugarren komunztadurarik eza

  Basque and (Paleo) Hispanic studies in the wake of Michelena's work: Proceedings of the first Conference of the Koldo Mitxelena Chair=Koldo Mitxelena Katedraren Lehen Jardunaldietako Aktak= Actas del Primer Congreso de la Cátedra Luis Michelena

2001

 1. A brief description of some agreement restrictions

  Kasu eta komunztaduraren gainean: On case and agreement (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 215-238