Publications (14) LARRAITZ ZUBELDIA ARRUABARRENA publications

2022

 1. Meaning and use of the Basque particle bide

  Discourse particles: Syntactic, semantic, pragmatic and historical aspects (John Benjamins Publishing Company), pp. 209-228

2018

 1. Jesus Mari Larrazabali, 70.ean esker onez lit. ed.

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria

 2. Oharrak

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Núm. 18, pp. 237-264

 3. Semantika eta kognizioa transl.

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Núm. 17, pp. 131-157

2016

 1. Bide partikula: eduki doxastikoa eta ebidentziala

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Núm. 15, pp. 11-29

2011

 1. "Omen partikula": ziurtasunak eta ziurtasunik ezak

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 11, Núm. 1, pp. 1-32

2010

 1. Experimental pragmatics, Ira Noveck & Dan Sperber (Arg.). Houndmills, Basingtoke, Hampshire, New York: Palgrave MacMillan, 2004, VIII + 348 or.

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 10, Núm. 1, pp. 123-132

2009

 1. "Omen" partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 9, Núm. 2, pp. 227-247

 2. "Omen"en zalantzak argitu nahian

  Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Vol. 54, Núm. 2, pp. 843-883

2008

 1. Ebidentzialitatearen eta modalitatearen arteko harremanaz

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 8, Núm. 2, pp. 159-176

2007

 1. 'Omen'ek esan nahi omen duenaz

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 7, Núm. 2, pp. 237-269

2006

 1. La modalité épistémique en Basque (Gerd Jendrascheck)

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 6, Núm. 1, pp. 101-109

2004

 1. Kardaberazen mezuen eraginkortasuna hizkuntzaren erabileraren arabera

  Agustin Kardaberaz: Hirugarren Mendeurrena 1703-2003 (Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua), pp. 125-157

2002

 1. Euskararen sendabelarrak (Koldo Zuazo)

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 2, Núm. 2, pp. 313-318