Thesis

  1. "“Omen"" partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa" 2010

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Theses Committees (1)

  1. Secretary of the Committee

    Euskal aditz jokatua: gertaeren gaineko ikuspegi sistema (edo TAM sistema 2015

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

    Coterón Agorria, Ibon