Supervised Theses (4)

 1. Ezagutza base lexikala eraikitzeko euskal hiztegiko definizioen azterketa sintaktiko semantikoa. Hitzen arteko erlazio léxico semantikoak, definizio patroiak, eratorpena eta postpsizioak 2005

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  LERSUNDI AYESTARAN, MIKEL

 2. El léxico de la zona de Bergara 1997

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ELEXPURU ARREGI JUAN MARTIN

 3. Hitzen ordena euskaraz 1995

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  HIDALGO EIZAGIRRE, VICTOR

 4. Literatur lapurteraren bilakaera 1992

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  Pikabea, Josu

Theses Committees (19)

 1. Chair of the Committee

  Zuzenbideko euskal berezia: lege-corpus itzuli bateko terminologiaren azterketa linguistikoa eta trminologikoa 2002

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ELOSEGI ALDASORO, ANTTON

 2. Committee Member

  Sobre los elementos constitutivos del diccionario trilingüe de Larramendi 2000

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  URGELL LAZARO, BLANCA

 3. Committee Member

  Euskal ortografiaren hastapenak iparraldeko literaturan 1998

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  MUJIKA CASARES JOSE ANTONIO

 4. Committee Member

  Ioanes Leizarragaren aditza 1998

  Universidad de Deusto

  ZULAICA IJURCO M. ESTHER

 5. Committee Member

  Literatura eta irakurlea. Testu-estrategietatik soziologiara Bernardo Atxagaren unibertso literarian 1997

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  OLAZIREGI ALUSTIZA M. JOSE

 6. Committee Member

  Iharduna eta zentzua Gabriel Arestiren poesíagintzan 1996

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ALDEKOA BEITIA, JON

 7. Committee Member

  Bi begiratu euskarazko kazetari hizkerari: gaiari egindako gainbegiratua eta euskal kazetaritza historikoko lau kazetatan hitz eta esamoldeen hustuketa kualitatiboa 1996

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  SARASUA MARITXALAR, JON

 8. Committee Member

  Perpaus konposatuaren joskera (J. Leizarragarengan oinarriturik) 1996

  Universidad de Deusto

  ANDRES GUERRERO, MERCEDES

 9. Committee Member

  La obra de Juan Antonio Moguel 1995

  Universidad de Deusto

  AREJITA OÑARTE ETXEBARRIA ADOLFO

 10. Committee Member

  Euskararen tratamenduak: erabilera 1995

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ALBERDI LARIZGOITIA, JAVIER

 11. Committee Member

  XVIII mendeko hiztegigintzaren etorkiez 1994

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  LAKARRA ANDRINUA JOSEBA ANDONI

 12. Committee Member

  Mogeldarrak, astarloarrak, prai bartolome: i. Nortasuna eta obra. Ii.idazlanak:jatorrizko testuak eta lehen edizioak. Iii:grafiak 1990

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ALCIBAR ARECHAVALETA JOSE JAVIER

 13. Secretary of the Committee

  Poesía popular y la lírica de la preguerra: lizardi-lanaxeta-orixe 1990

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  IGUERABIDE SARASOLA, JUAN CRUZ

 14. Committee Member

  La novela costumbrista de Domingo de Aguirre 1990

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  GARCIA TRUJILLO, SEBASTIAN

 15. Committee Member

  Zaldibiako bokalen azterketa akustikoa 1989

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  ECHEVERRIA MURUA M. PILAR

 16. Secretary of the Committee

  Palatalizazioa euskaraz 1988

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  OÑEDERRA OLAIZOLA MIREN LOURDES

 17. Secretary of the Committee

  Para una edición crítica del diccionario de Maurice Harriet 1987

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  KNORR BORRAS ENRIQUE JOSE MANUEL

 18. Committee Member

  Teoría sociolingüística de la recuperación del euskera y teoría social de las lenguas 1987

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  SANCHEZ CARRION JOSE M.

 19. Committee Member

  Pierre d'Urteren Hiztegia el diccionario de Pierre d'Urte. Londres 1715 1987

  Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

  URQUIZU SARASUA, PATRICIO