Publications (9) IBON SARASOLA ERRAZQUIN publications

2010

 1. "-le/-tzaile" inflexiozko atzizkiaz

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 44, Núm. 2, pp. 457-510

 2. Marinelei abisua: izen ondoko datibo sintagmak izenburuen sintaxian

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 14, pp. 55-75

2008

 1. Iparraldeko hiztegigintza Larramendiren paradigmaren garaia

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 769-784

2006

 1. Oharrak XX. mendeko hiztegigintzaz Orotariko Euskal Hiztegia arte

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 40, Núm. 1, pp. 895-920

2003

 1. Lexicography in the last quarter of the 20th century up to the publication of the "Orotariko Euskal Hiztegia"

  Basque and (Paleo) Hispanic studies in the wake of Michelena's work: Proceedings of the first Conference of the Koldo Mitxelena Chair=Koldo Mitxelena Katedraren Lehen Jardunaldietako Aktak= Actas del Primer Congreso de la Cátedra Luis Michelena

2002

 1. Euskal hiztegigintzaren historiarako ohorrak: Añibarro, Iztueta eta Aizkibelen hiztegiez, eta Azkueren hiztegigintzaz

  Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 611-628

2001

 1. Euskal estilo libururantz: gramatika, estiloa eta hiztegia

  Bilbao : Euskal Herriko Unibertsitatko Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2001

1999

 1. Euskara ikaslearen hiztegia

  Barcelona : Anaya Haritza, DL 1999