Marinelei abisuaizen ondoko datibo sintagmak izenburuen sintaxian

  1. Fernández Fernández, Beatriz
  2. Sarasola Errazquin, Ibon
Journal:
Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria

ISSN: 1273-3830

Year of publication: 2010

Issue: 14

Pages: 55-75

Type: Article

DOI: 10.4000/LAPURDUM.2270 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openOpen access editor

More publications in: Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria