Publications (43) JOSE IGNACIO MARKO JUANIKORENA publications

2021

 1. Assessing the curriculum and profile of pedagogical professionals for new employment opportunities

  Higher Education Pedagogies, Vol. 6, Núm. 1, pp. 228-246

 2. Estudio de los espacios profesionales actuales de la Pedagogía: La voz del alumnado y de los profesionales

  Teoría de la educación, Vol. 33, Núm. 2, pp. 195-215

 3. Revisión del Grado de Pedagogía en clave formativa y profesional

  La educación en Red. Realidades diversas, horizontes comunes: XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía. Santiago de Compostela 7-9 de julio de 2021. Libro de resúmenes

 4. e5: euskararen komunitatearen garapenerako marko interpretatibo berria

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 53, Núm. 132, pp. 473-495

2020

 1. EHUko Pedagogia Gradua lanbide anitzetarako prestatzen: ikasleen asebete eta iritzietan eta irakasleen pertzepzioan oinarritutako analisia

  Tantak: Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntza aldizkaria, Vol. 32, Núm. 2, pp. 51-74

2019

 1. Propuesta para el desarrollo de competencias transversales en el Grado de Pedagogía: un estudio de caso

  Revista complutense de educación, Vol. 30, Núm. 2, pp. 381-398

 2. e5 proiektua: zer izanden eta nola egin den. e5 → e3+L

  Eusko Ikaskuntzaren XVIII Kongresua "Geroa Elkar-Ekina": mendeurreneko kongresua = XVIII Congreso de Estudios Vascos "El futuro que nos (re)une" : congreso del centenario = XVIIIe Congrès d'Etudes Basques "Notre futur ensembre" : 2018, Baiona, Vitoria-Gasteiz (Sociedad de Estudios Vascos = Eusko Ikaskuntza), pp. 261-265

2016

 1. DiKomA Proiektua: Hzkuntza-ekologiaren diskurtsoaren bidez komunitatea ahalmentzen laguntzeko proiektua

  Bat: Soziolinguistika aldizkaria, Núm. 98, pp. 57-87

 2. La profesionalización del/a pedagogo/a: construyendo un Mapa de Orientación

  Democracia y Educación en el siglo XXI. La obra de John Dewey 100 años después: libro de actas del XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía. [Celebrado del] 28 al 30 de junio de 2016; Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid

 3. “Aktibo!eus” ekimena UPV/EHUn: euskara hiztun aktiboak unibertsitatearen erronka gisa

  Bat: Soziolinguistika aldizkaria, Núm. 101, pp. 11-28

2015

 1. Análisis de las competencias transversales en el grado de pedagogía de la upv-ehu y medidas de mejora

  Libro de Actas del 3rd International Congress of Educational Sciences and Development

 2. EraLan 3 ikerketa proiektua: euskararen erabilera lan munduan

  Soziolinguistika Klusterra

 3. Las competencias transversales en el desarrollo curricular del Grado de Pedagogía de la UPV-EHU. Diagnóstico y proyección

  Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior: libro de resúmenes XI FECIES

2014

 1. Las rúbricas de evaluación en formación por competencias: experiencia de innovación docente

  Unibertsitate graduak : berrikuntzarako aukerak eta bideak: = Los grados universitarios : posibilidades y caminos de innovación (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 287-310

 2. Sobre l'ecologia lingüística al País Basc: visió dels agents socials

  Revista de llengua i dret, Núm. 62, pp. 73-85

2013

 1. ENEKuS - a key model for managing the transformation of the normalisation of the Basque language in the workplace

  Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 34, Núm. 2, pp. 154-170

 2. Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea. Hogei urteko ibilbidearen azterketa

  Bat: Soziolinguistika aldizkaria, Núm. 87, pp. 203-233

2012

 1. Hizkuntzarekiko komunitatearen gizarte erantzukizuna mundu globalizatuan: garapenerako indar-ideia berria

  Eusko Ikaskuntzaren XVII. Kongresua: Gasteiz, 2009. Gizarte aurrerapen iraunkorrerako berrikuntza (Sociedad de Estudios Vascos = Eusko Ikaskuntza), pp. 1361-1366