Publications (35) IBON MANTEROLA GARATE publications

2021

 1. Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu: hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai coord.

  Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

 2. Mattin Zaku eta Centellita/Étincelle: D ereduko haurren garapen elebiduna aztergai

  Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu: hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 163-179

 3. Sarrera

  Euskara oinarri eta eleaniztasuna helburu: hizkuntzen garapena eta erabilera aztergai (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 11-18

 4. e5: euskararen komunitatearen garapenerako marko interpretatibo berria

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 53, Núm. 132, pp. 473-495

 5. ls models lingüístics de l’educació obligatòria a la Comunitat Autònoma Basca i a Catalunya: una visió comparada (CA-EN)

  Revista de llengua i dret, Núm. 75, pp. 27-45

2020

 1. A trilingual teaching sequence for oral presentation skills in Basque, Spanish and English

  Language Learning Journal, Vol. 48, Núm. 3, pp. 259-271

 2. Ahozko euskararen irakaskuntzarako irakasleen prestakuntza: berrikuntza didaktikoa eta soziala?

  Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 405-420

 3. Euskararen komunitatearen garapena e5 egitasmoaren bidez

  Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 495-510

 4. Gramàtica i producció textual en materials didàctics d'eusquera, espanyol i anglès de Secundària: Reflexions sobre una didàctica integrada de llengües

  Didacticae. Journal of Research in Specific Didactics: / Revista d'Investigació en Didàctiques Específiques / Revista de Investigación en Didácticas Específicas., Núm. 8, pp. 26-39

2018

 1. Euskararen erabilera irakasteko objektu eta baliabide didaktikoak hiztun komunitatea garatzeko aktibo gisa

  Hermes: pentsamendu eta historia aldizkaria = revista de pensamiento e historia, Núm. 60, pp. 64-67

2017

 1. Euskararen biziberritzea: marko, diskurtso eta praktika berriak birpentsatzen dir.

  Udako Euskal Unibertsitatea, UEU = Universidad Vasca de Verano