Kontaktuaren zenbakizko simulazioa artezketan

  1. OSA AMILIBIA, JUAN LUIS
Supervised by:
  1. Naiara Ortega Rodríguez Director
  2. José Antonio Sánchez Galíndez Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 13 January 2017

Committee:
  1. L. N. López de Lacalle Marcaide Chair
  2. Iñigo Pombo Rodilla Secretary
  3. Ivan Iordanoff Committee member
  4. María Henar Miguélez Garrido Committee member
  5. Xun Chen Committee member
Department:
  1. Ingeniería Mecánica

Type: Thesis

Teseo: 121513 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Artezketan eragiten duten fenomenoak, harriaren eta piezaren arteko kontaktu-baldintzen naturarekin eta horien bilakaerarekin lotura zuzena dute. Kontaktu-eremuaren definizioak funtsezko garrantzia dauka artezketa-tenperaturen, -indarren edo -higaduraren simulazioan. Tesiak artezketa lauan harriaren eta piezaren arteko kontaktua aztertzea du helburu. Horretarako, harriaren zenbakizko eredua eraiki da elementu diskretuen metodoa (DEM) erabiliz. Ereduak harriaren natura granularra islatzeaz gain, bere portaera mekanikoa ere modelatzen du. Gainazal topografia diamantaketa-baldintzen arabera sortzen da. Kontaktuaren mugalde-baldintzak kontaktu estatikoa eta artezketa instant bat erreproduzitzen dute. Banako ale-pieza interakzioa zurrun-plastiko-perfektutzat hartu da eta materialaren portaera biskoplastikotzat. Eredua saiakuntza esperimentalekin balioztatu da. Emaitzek gainazal topografiak eta harriaren deflexioak kontaktuan duten eragina nabarmendu dute