Publicaciones (3) Publicaciones de AZLER GARCIA PALOMINO

2023

  1. Itxurazko egonkortasun linguistikoa eta hazkunde indexikala Bermeoko (lako) aldagaian

    Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 55, Núm. 135, pp. 11-52

2022

  1. Socially motivated variation in Bermeo Basque: understanding the effects of occupation and sex language variation and change in casual (lako)

    Papers on Basque linguistics in honour of Jon Franco (Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua), pp. 243-262

2021

  1. Dialekto-berdintzeari Lezamatik begira: adinaren, generoaren eta hizkuntz jarreren garrantziaz

    Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 53, Núm. 131, pp. 113-145