Publications (46) IGNACIO CAMINO LERCHUNDI publications

2022

 1. Jüsef Egiategi (1782). Aberastarzün güzién giltz bakhoitza. Egan 75(1-2), 2022, 371 or. Manuel Padilla-Moyanoren edizio kritikoa. Sarrera: Koro Segurola. rev.

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 56, Núm. 2, pp. 317-327

 2. Pluraleko erakusleen zehar-kasuen aldaera berriak Lapurdi eta Nafarroa garaian

  Papers on Basque linguistics in honour of Jon Franco (Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua), pp. 67-88

2021

 1. Soako bat Garaziko mintzoari

  Aniztasuna: hizkeren berba-mintzoak: Euskaltzaindiaren : II Nazioarteko Dialektologia Biltzarra :13-15 martxoa 2019, Bilbo (Euskaltzaindia), pp. 49-100

2020

 1. Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre coord.

  Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

 2. Haur ttipiendako Akizeko apezpikuak 1740an eginarazi katixima

  Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 135-172

2019

 1. Baxenabartar eta aetzen arteko hartu-emana

  Bihotz ahots: M. L. Oñederra irakaslearen omenez (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 115-136

2018

 1. Bigarren euskara modernoa

  Euskararen historia (Servicio Central de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzu Nagusia), pp. 659-735

 2. Hizkuntza-ospearen eta eragin lektalaren zirurikak Ipar Euskal Herriko jende, mintzo eta idazkietan

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 52, Núm. 1, pp. 93-131

 3. Último vasco moderno

  Historia de la lengua vasca (Servicio Central de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzu Nagusia), pp. 717-798

2016

 1. Amiküze eskualdeko [letra "h" en superíndice sobre la "e"]eskuara

  Euskaltzaindia

 2. Oztibartarren lexikoa

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 19, pp. 153-168

 3. Zaraitzuko uskara eta Ipar Euskal Herriko berrikuntzen hedadura

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 50, Núm. 1, pp. 257-300

2015

 1. Ahoskera hiztunik hiztun eta eskualderik eskualde

  Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Vol. 60, Núm. 2, pp. 409-450

 2. Amiküzeko heskuararen hezurdura lektala

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 3, pp. 27-79

 3. Oztibarreko mintzoaz eta haren lexikoaz

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 47, Núm. 119, pp. 5-60

2013

 1. "Alphonsa Rodriguez Jesusen Compagnhaco aitaren guiristhinho perfeccioniaren praticaren pparte bat (1782)" . Edizioa eta azterketa

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 47, Núm. 1, pp. 3-486

 2. Euskalkien historiaz: Lapurdi eta Nafarroa Garaia

  Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra: Vitoria-Gasteiz ,2012/X/8-11 Letren Fakultateko Aula Magnan

2012

 1. Bi testu llabur Aexkoa eta Zuberoako: Garralda (1828) & Larraine (1817)

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 44, Núm. 114, pp. 61-72

2011

 1. Ekialdeko euskararen iraganaz

  Euskal dialektologia: lehena eta oraina (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 87-153

 2. Pirinioak, ekialdea eta euskal mintzoak

  Pirinioetako hizkuntzak: oraina eta lehena: Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarra (Euskaltzaindia), pp. 773-822