Publications by the researcher in collaboration with Pilartxo Etxeberria Murua (3)

1998

  1. Azentu, intonazio eta silabifikazioen funtzio bereizleez

    Revista de psicodidáctica, Núm. 6, pp. 79-98

1995

  1. Test de inteligibilidad para voz sintetizada en euskara

    XI Congreso Nacional de Lingüística Aplicada. Asociación Lingüística Aplicada (A.E.S.L.A.): libro de actas

1994

  1. Ahozka: un sistema de conversión de texto a voz para el Euskara

    Procesamiento del lenguaje natural, Núm. 14, pp. 241-256