Komunikazio eta demokraziaren paradoxaEuskal Herriko sozio-ingurumen gatazketako informazio estrategiak

  1. GOROSTIDI VIDAURRAZAGA, IZARO
Supervised by:
  1. Iñaki Bizente Barcena Hynojal Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 13 September 2017

Committee:
  1. Xavier Itçaina Chair
  2. Igor Ahedo Gurrutxaga Secretary
  3. Fernando Mendiola Gonzalo Committee member
Department:
  1. Ciencia Política y de la Administración

Type: Thesis

Teseo: 143855 DIALNET lock_openADDI editor

Abstract

Tesi hau ingurumen politiken gaineko informazio estrategien ekoizpenen azterketan oinarritzen da. Ikerlanaren helburu orokor nagusia, sozio-ingurumen gatazketan informazioa nola bildu eta ekoizten den jakitea da, hots, zer-nolako kanaletatik sakabanatzen den eta nolako eragina duen sozio-ingurumen gatazketan parte hartzen duten eragileengan. Hots, ikuspegi sozio-politiko batetik, sozio-ingurumen gatazken analisia jorratuz, euren dimentsio informatiboa eta komunikatiboa aztertzea izan da gure xedea. Horretarako bi sozio-ingurumen gatazken azterketa kasu burutu ditugu: Abiadura Handiko Trena,zehazki Euskal Autonomi Erkidegoko Trenbide Sare Berria eta Muskizeko Petronorren Fuel-olioa Murrizteko planta, Koke plantaren izenarekin ere ezaguna dena. Ikerlan honen hipotesi nagusia, izapide informatibo argiago batek eragile ekonomiko, politiko eta gizarte mugimenduen arteko harremanak parametro egokiagoetan lekutzeko aukera eman dezakeela da.