Publications (8) Publications in which a researcher has participated

2012

 1. "Dena dela, dena den, edonola ere", balio askotariko diskurtso-markatzaileak

  Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Vol. 57, Núm. 3, pp. 659-680

 2. Ahozko komunikazioa. Ahozko diskurtsoa arautzen duten osagaiak eta arauak. Ohiko errutinak eta formulak. Ahozko komunikazioari dagozkion estrategiak

  Euskara eta literatura: gai hautatuak I: Bigarren kezkuntzako irakasleak (Editorial MAD), pp. 71-106

 3. Ahozkoaren eta idatziaren arteko interfazeak mintza jardun jakinen eraberritzean: adibide bat

  Ahoa Bete Hots: idatziak ahotsa hartzen duenean (Lanku Bertso Zerbitzuak), pp. 77-108

 4. Gramatikaren kontzeptua. Bariazio sintaktikoa eta testuingurua. Gramatika arauemailetik hizkuntzaren eta komunikazioaren erabileraren araberako gramatikara

  Euskara eta literatura: gai hautatuak I: Bigarren kezkuntzako irakasleak (Editorial MAD), pp. 41-70

 5. Hizkuntza garatzeko baliabideak Curriculuma Norbanakoari Egokitzeko (CNE) programetan: Sekuentzia Didaktikoaren zenbait gogoeta

  Ikastaria: cuadernos de educación, Núm. 18, pp. 117-135

 6. Sekuentzia Didaktikoak eta hizkuntzen curriculuma: teoria eta praktika: hitzaurrea

  Ikastaria: cuadernos de educación, Núm. 18, pp. 5-11

 7. Sobre el morfema verbal -ra- del vascuence: lexicalización y reanálisis de causativos morfológicos

  Bulletin of Hispanic studies ( Liverpool. 2002 ), Vol. 89, Núm. 2, pp. 105-124

 8. sobre el origen de Martín Portal, autor de la poesía premiada en Pamplona en 1610

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 44, Núm. 114, pp. 93-118