Josu Landa-rekin lankidetzan egindako argitalpenak (1)

2010

  1. "-le/-tzaile" inflexiozko atzizkiaz

    Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 44, Núm. 2, pp. 457-510