Publications (2) KRISTINA BILBAO HERNANDEZ publications

2022

  1. Euskarazko elkarkari iragangaitzak: lexikoak ala sintaktikoak?

    Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 54, Núm. 134, pp. 337-373

  2. Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez)

    Papers on Basque linguistics in honour of Jon Franco (Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua), pp. 127-146