Thesis

  1. Dotrinazko sermoitegiagalduriko hizkerak eta dialektologia historikoa 2015

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea