Publications (23) KOLDO ULIBARRI ORUETA publications

2023

 1. "Los dos rengloncitos en vizcayno que me dejan muy consolado..." El euskera en la corte del s. XVIII: El caso de José de Viana

  Los entramados políticos y sociales en la España Moderna: Del orden corporativo-jurisdiccional al Estado liberal

2022

 1. Deconstruyendo los "Refranes y Sentencias" de 1596: genero e historia del libro

  Territoires, Langues, Littératures & Cultures: Confrontations, lectures, translations (Tir CRBC Rennes-2 Université européenne de Bretagne), pp. 269-343

2020

 1. J. P. Ulibarriren lan ezezagun bat: Gueure Anra Mariarenl Otoize

  Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 673-700

2019

 1. Esteban Ochoa de Eribe, J. (2018). Discursos civilizadores. Escritores, lectores y lecturas de textos en euskera (c. 1767-c. 1833). Madrid: Silex. ISBN: 9788477375470.

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 51, Núm. 127, pp. 317-320

 2. Euskararen gramatizazioaren hasikinak XVI. mendean: Pedro Madariaga eta euskal hotsak

  Bihotz ahots: M. L. Oñederra irakaslearen omenez (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 493-512

 3. La construcción del estándar vasco vizcaíno del s. xix: Los comienzos

  The intricacy of languages (John Benjamins), pp. 189-204

2018

 1. Mendieta eta bere etimologietako euskara

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 52, Núm. 1, pp. 751-776

2017

 1. En torno al pensamiento reaccionario en el País Vasco: el ensueño contrarrevolucionario del herrador José Pablo Ulibarri (1774-1847)

  El desafío de la revolución: reaccionarios, antiliberales y contrarrevolucionarios (siglos XVIII y XIX) (Comares), pp. 107-123

2016

 1. Inprimatuak editatzen: deskribapen bibliografikoa eta testu-kritika Kapanagaren dotrinaren argitan

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 50, Núm. 1, pp. 77-97

 2. Julian Gaiarreren euskal gutuna: edizioa eta azterketa

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 48, Núm. 122, pp. 409-432

 3. Refranes y Sentencias (1596): Girolamo da Sommaiaren Salamancako lekukotasunetik Darmstadteko faksimile(ta)ra

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 50, Núm. 1, pp. 19-45

2013

 1. External History. Sources for historical research

  Basque and proto-basque: language-internal and typological approaches to linguistic reconstruction (Peter Lang Bélgica), pp. 89-117

 2. Testuak kokatuz dialektologia historikoan: egiteetatik metodologiara

  Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra: Vitoria-Gasteiz ,2012/X/8-11 Letren Fakultateko Aula Magnan

 3. Un nuevo texto para la historiografía vizcaína: Aerario de la hidalguia y nobleza hespañola y plaza de armas de Vizcaya por Francisco Mendieta, ayalés

  Oihenart: cuadernos de lengua y literatura, Núm. 28, pp. 173-191

2011

 1. 1619. urtean Sevillan argitaraturiko bersoak: "Cancion en lengua Vascongada o Vizcayna que contiene la sustancia deste Sermon"

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 45, Núm. 1, pp. 361-385

 2. Erizkizundi irukoitza eta hego-uribeko euskara: azterketa dialektologikorantz

  Pirinioetako hizkuntzak: oraina eta lehena: Euskaltzaindiaren XVI. Biltzarra (Euskaltzaindia), pp. 1127-1142

 3. Euskal testu corpusa osatzen: J.P. Ulibarriren "Egunare eusquerazcoa erderascotic itzuliya"

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 45, Núm. 2, pp. 71-113

 4. XIX. mendeko hiztegien azterketaz : J.P. Ulibarri Gallindezen hiztegiaren kasua

  Koldo Mitxelena Katedraren II. Biltzarra: Gasteiz, 2007ko urriaren 8tik 11ra, Filologi eta Geografi-Historia Faultateko Aula Magnan

2010

 1. "Viva Jesus" dotrina: edizioa eta azterketa

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 44, Núm. 2, pp. 41-154

 2. Jose Pablo Ulibarriren lan bat: "Gaboneco osaste edo berba neurtuac, vizcaytarrentzat. 1826. garren urtian"

  Litterae vasconicae: euskeraren iker atalak, Núm. 11, pp. 241-264