Publications (22) IULEN MANTEROLA AGIRRE publications

2023

 1. An assessment of the Basque Interpretation Hypothesis on the inscription contained in the hand of Irulegi

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 55, Núm. 136, pp. 583-595

2021

 1. Mahats hitzaren etimologia

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 53, Núm. 131, pp. 147-178

 2. Old Basque had */χ/, not /h/. Medieval data, implications for reconstruction and Basque-Romance contact effects

  Journal of Historical Linguistics, Vol. 11, Núm. 3, pp. 421-456

2020

 1. Aportaciones del vasco medieval a la reconstrucción del léxico protorromance

  Zeitschrift fur Romanische Philologie, Vol. 136, Núm. 3, pp. 625-657

 2. Erdi Aroko onomastiKa eta euskal lexikoaren berreraiketa: Zuazoren sustraiak

  Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 511-534

 3. Lazarraga eskuizkribuaren edizioa eta azterketa. I lit. ed.

  Servicio de Publicaciones

 4. Lazarraga eskuizkribuaren edizioa eta azterketa. II lit. ed.

  Servicio de Publicaciones

2019

 1. Euskal inesibo singularraren diakronia eta berreraiketa-metodoaren dibulgazio-saio bat

  Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, Núm. 111, pp. 41-51

 2. Euskaltzaindiaren Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa (EHHE-200): etorkizunari begirako aurkezpen bat

  Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Vol. 64, Núm. 2, pp. 1165-1212

 3. Euskararen Hiztegi Historiko Etimologikoa

  Euskaltzaindia

 4. Metatesia Erdi Aroko onomastikan: Oñederraren arbasoak

  Bihotz ahots: M. L. Oñederra irakaslearen omenez (Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua), pp. 397-413

2018

 1. Antzinateko "Iturissa"-tik gaurko "ithurri"-ra, "ezker" bidetik

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 52, Núm. 1, pp. 507-516

2017

 1. Ekialdeko erromantzeetako hitzak euskaraz

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 20, pp. 89-100

2016

 1. Los estudios etimológicos vascos: historia y perspectivas

  Etimología e historia en el léxico del español: estudios ofrecidos a José Antonio Pascual (Magister bonus et sapiens) (Iberoamericana Vervuert), pp. 845-872

2012

 1. Synchronic ubiquity of the Basque article -a: A look from diachrony

  NOUN PHRASES AND NOMINALIZATION IN BASQUE: SYNTAX AND SEMANTICS (JOHN BENJAMINS B V PUBL), pp. 179-205

2011

 1. -a morfemaren erabilera (eza) ekialdeko euskaretan

  Koldo Mitxelena Katedraren II. Biltzarra: Gasteiz, 2007ko urriaren 8tik 11ra, Filologi eta Geografi-Historia Faultateko Aula Magnan

2009

 1. Erakusleak berreraikitzen: arazoaren beste alderdi bat

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 13, pp. 261-275

 2. Euskal artikuluak euskalki eta autoretan

  Oihenart: cuadernos de lengua y literatura, Núm. 24, pp. 237-256

2008

 1. Euskarazko artikuluak Erdi Aroko agiri bilduma batean

  Oihenart: cuadernos de lengua y literatura, Núm. 23, pp. 371-379

2006

 1. -a euskal artikulu definituaren gainean zenbait ohar

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 40, Núm. 1, pp. 651-676