Publications by the researcher in collaboration with Iñigo Arteatx Uriarte (4)

2022

 1. Weather expressions in Basque: A typological perspective

  Studies in Language, Vol. 46, Núm. 3, pp. 718-751

2018

 1. Eguraldiaren gramatika euskaraz eta Gramatikaren Teoria

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 52, Núm. 1, pp. 33-60

2008

 1. Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian

  Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

 2. Hitzaurrea: zenbait ohar antisimetriaz, euskal sintaxiaz eta liburu honetan dagoenaz

  Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea)