Publications (24) Urtzi Reguero Ugarte publications

2024

 1. Lenguas cooficiales: El euskera, el gallego y el catalán en las calles de Andalucía

  Archiletras: Revista de lengua y letras, Núm. 22, pp. 22-25

2020

 1. Euskara nafarrari diakroniatik begira

  Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena: Koldo Zuazori gorazarre (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 617-630

 2. Ezaugarrien kronologiaren garrantzia: -ki-dun indikatiboko NOR-NORI saileko adizkien historia pixka bat

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 54, Núm. 1, pp. 251-263

2019

 1. Aportaciones a la lexicografía dialectal del alto-navarro

  La investigación en lexicografía hoy (volumen II): diccionarios bilingües, lingüística y uso del diccionario (Servicio de Publicaciones = Servei de Publicacions), pp. 537-552

 2. Baztango 1750eko eliza-agindua: edizioa eta azterketa

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 51, Núm. 128, pp. 437-454

 3. XVIII. mendeko dotrina argitaragabe bat: aurkezpena eta edizioa

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 53, Núm. 1, pp. 106-120

2018

 1. NOR-NORI-NORK saileko perifrasietako aditz laguntzaileak goi-nafarreraz: azterketa eta proposamen berria

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 52, Núm. 1, pp. 683-695

2017

 1. Bertso iraingarri eta ziri-kopla zaharrak Nafarroa Garaian

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 20, pp. 259-269

 2. Esteve Materraren "Do(c)trina Christiana" (1617 & 1623) . Edizioa eta azterketa

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 51, Núm. 1, pp. 5-318

 3. Esteve Materraren doctrina christiana (1617 & 1623). Edizioa eta azterketa

  Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea

 4. Ohar batzuk goi-nafarrera arkaiko eta zaharreko lexikoaz

  Gotzon Aurrekoetxea lagunarterik hara (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 277-290

 5. XVIII. mende erdialdeko Etxalarko dotrina

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 49, Núm. 124, pp. 355-367

2016

 1. Goi-nafarrera arkaiko eta zaharraren azterketan sakonduz: periodizazio saiorako langaiak

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 50, Núm. 1, pp. 1-17

 2. Joanes Erauskinen aditz taulak: azterketa gramatikografiko eta linguistikoa

  Hire bordatxoan: Txipi Ormaetxea omenduz (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 237-248

2015

 1. El euskera medieval: hacia una explicación de la dialectización del euskera

  Jóvenes aportaciones a la investigación lingüística (Alfar), pp. 433-448

 2. Goizuetako 1753ko sermoia: edizioa eta azterketa

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 49, Núm. 1, pp. 203-228

 3. Mendebalaren eta ekialdearen artean: goi-nafarrera zaharraren azterketa dia-kronikorantz

  Ibon Sarasola, gorazarre: homenatge, homenage (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 587-598

2014

 1. Goi-nafarrera arkaiko eta zaharreko testuen edizio eta azterketa berrirantz

  Euskal hizkuntzalaritzaren egungo zenbait ikerlerro: hizkuntzalari euskaldunen I, topaketa (Udako Euskal Unibertsitatea, UEU = Universidad Vasca de Verano), pp. 57-70