Thesis

  1. Mendebaleko euskararen azterketa dialektologiko-diakronikorantz 2020

    Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea