Publicaciones (16) Publicaciones de KOLDOBIKA JULE GARAI BILBAO

2011

 1. Collocations in Basque: a test for classification

  Proceedings of the 5th International Conference on Meaning-Text Theory [Recurso electrónico]: Barcelona, September 8-9, 2011

2006

 1. Conceptual blending and the pragmatics of basque proverbs

  Metaphor, blending and their application to semantic analysis (Anubar), pp. 31-46

2004

 1. Basque body parts and their conceptual structure: the case of "oin" "foot" and "begi" "eye"

  Linguagem, cultura e cognição: estudos de lingüística cognitiva (Almedina (Coimbra)), pp. 269-291

 2. Esangura eta metafora: Gogoaz eta hizkera figuratuzkoaz Gogo hizkuntzalaritzaren ekarri batzuk

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 4, Núm. 1, pp. 21-94

2003

 1. Esanguraren eraikuntza euskal atsotitzetan: linguistika kognitiboaren ekarria literaturaren azterketarako

  Euskal Gramatikari eta literaturari buruzko Jardunaldiak XXI. mendearen atarian (I-II) (Euskaltzaindia), pp. 89-111

 2. Nondik Nora euskaraz Egituren Gramatikaren eta Bateraketa Teoriaren argitan: mugimendu ez-fisikoak : tipologia eta gogo-espazioen konfigurazio proposamena

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 8, pp. 207-231

2002

 1. Limurketa eta esanguraren arteko harremanak euskal atsotitzetan

  Gogoa: Euskal Herriko Unibersitateko hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzari buruzko aldizkaria, Vol. 2, Núm. 2, pp. 227-287

2001

 1. A Cognitive Rhetorical Approach to Basque Proverbs: Analogical Mappings in Coordination

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 35, Núm. 2, pp. 573-651

 2. Epaiketa eta Endogamia Nafarroako Margaritaren Le Miroir de l'âme pécheresse-n [Arima Bekatariaren Mirailan]

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 6, pp. 119-193

1996

 1. Maiazko 25. lorea eta J. J. Mogelen aditz sistema

  Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria, Núm. 12, pp. 203-260

1994

 1. Juan Jose Mogel-en Maiazko Lore bat

  Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria, Núm. 10, pp. 85-128

1993

 1. Hizkuntza erromanikoen tipologia trad.

  Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria, Núm. 9, pp. 17-47

 2. Johannes Jesús Salbagile, Gabriel Arestiren Maldan Beheraz (II partea)

  Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria, Núm. 9, pp. 81-127

 3. Neguko Antzarrak

  Servicio de Publicaciones = Argitalpen Zerbitzua

 4. Oihenart: una relectura de su obra

  Letras de Deusto, Vol. 23, Núm. 60, pp. 119-144

1992

 1. Johannes Jesus salbagile: Gabriel Arestiren Maldan beheraz (I. Partea)

  Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria, Núm. 8, pp. 165-219