Maiazko 25. lorea eta J. J. Mogelen aditz sistema

  1. Garai Bilbao, Koldo Jule
Journal:
Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria

ISSN: 1130-8192

Year of publication: 1996

Issue: 12

Pages: 203-260

Type: Article

More publications in: Enseiukarrean: Deustuko Unibertsitateko aldizkaria

Abstract

Lan honek bi parte ditu: edizioa bera eta azterketa. Edizioa (bikoitza) lore bati dagokio; azterketa, aldiz, sei loreei. Azterketaren corpusa hemen ematen dugun testua baino sei aldiz zabalagoa da. Azterketari gagozkiola, lehenago aditza lantzea pentsatu genuen, baina egin genuen beharra zabalegia zen hemen emateko. Hala ere hangorik jaso dugu, eta edizioaren azkenetan eman ditugu zenbait aditz kuadro. Ez zen hori gure aportaziorik berritzaileena baina, esan legez, luzeegi atera zitzaigun.

Bibliographic References

  • Xabier Altzibar; Bizkaierazko Idazle Klasikoak. Mogeldarrak, Astarloatarrak, Frai Bartolome: Nortasuna, Idazlanak, Grafiak, Bilbo, Bizkaiko Foru Aldundia, 1992
  • Xabier Altzibar; Bizkaierazko Idazle Klasikoak. Mogeldarrak, Astarloatarrak, Frai Bartolome: Nortasuna, Idazlanak, Grafiak, Bilbo, Bizkaiko Foru Aldundia, 1992. 379.orr.
  • Mayatz–illeraco Berba–aldijac. Marquinaco Arima–Zai Juan Jose Moguel Jaunac bere azquen urteetan itzcribatuac. Biar dan bai–emonagaz. Tolosan: Eusebio Lopez–en moldizteguian. 1885
  • Textual Analysis Computing Tools, John Bradley, Torontoko Unibertsitatea
  • José Antonio Pérez Bouza; «La aspectualidad: aproximaciones últimas», Bartzelona, in Carlos Martín Vide, Ed. XI Congrés de llenguatges naturals i llenguatges formals, Bartzelona, Universitat Rovira i Virgili, 1995. 285–300.orr
  • Pedro Antonio de Añibarro; Voces bascongadas diferenciales de Bizcaya, Guipuzcoa y Navarra con la distinción que las usa cada nación... Bilbao, Ediciones de la Caja de Ahorros Vizcaína, 1963
  • Gloria Corpas Pastor, Antonio J. Moreno Ortíz; «Diseño de una base de datos fraseológica para la traducción asistida por ordenador (TAO) in Carlos Martín Vide; Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales XI, Actas del XI congrés de LLenguatges naturals i LLenguatges formals, Universitat Rovira i Virgili, Bartzelona, 1995, 389–396. orr.]