Publications (19) MIREN AGURTZANE ELORDUY URQUIZA publications

2022

 1. Euskal gazteen identitate digitalak: benetakotasunaren eraikuntza sare sozialetan

  Gazte eleaniztunak: mintzalari eta mintzagai (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 77-106

2017

 1. Perfiles de la investigación en proyectos de I+D y tesis doctorales en el área II de MapCom

  Tendencias de la investigación universitaria española en Comunicación (Thomson Reuters Aranzadi), pp. 59-89

2016

 1. Challenges of Language Policy in Youth Media: Minority media and language policymakers converging in goals

  Zer: Revista de estudios de comunicación = Komunikazio ikasketen aldizkaria, Vol. 21, Núm. 40, pp. 161-176

 2. Elebakartasunetik heteroglosiara: Gaztea Irratia, bernakulizazioa gazte-komunikabideen diseinu sozioestilistikoan

  Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, Núm. 97, pp. 31-52

2015

 1. Euskaltzaindiaren Ahoskera batzordearen txostena

  Euskera ikerketa aldizkaria: Revista de Investigación de la Real Academia de la Lengua Vasca, Vol. 60, Núm. 2, pp. 499-531

 2. New media-new challenges for language policy: rethinking the role of public media in language revitalization

  Eridenen du zerzaz kontenta: sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008) (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 163-177

2011

 1. Graduate teaching of specialized registered in a language in the normalization process: towards a comprehensive and interdisciplinary treatment of academic basque

  Multiple voices in academic and professional discourse: current issues in specialised language research, teaching and new technologies (Cambridge Scholars Publishing), pp. 208-218

 2. Herramientas y criterios para la creación de un banco de conocimiento sobre los usos del lenguaje en la red

  Las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en el análisis de corpus: Actas del III Congreso Internacional de Lingüistica de Corpus

 3. Towards a faceted taxonomy to structure webgenre corpora

  Revista de lingüística y lenguas aplicadas, Núm. 6, pp. 139-150

2009

 1. Euskara batuaren garapen lexiko-diskurtsiboa: batasunetik aniztasun funtzionalerantz

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 43, Núm. 1, pp. 231-246

2008

 1. Aditzetiko izenen emankortasunaren azterketa morfopragmatikoa euskarazko corpus orokor eta berezituetan

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 491-506

2006

 1. Eskolaren hizkuntza-eredua harreman-sareen trinkotzearen ikuspegitik

  Bat: Soziolinguistika aldizkaria, Núm. 60, pp. 141-160

 2. Specialised discourse and the linguistic system of basque

  Andolin gogoan: essays in honour of professor Eguzkitza (Servicio de Publicaciones), pp. 895-914

2002

 1. Eskola eta dialektoak: irakaskuntzan gertatzen diren arazoak eta irtenbideak

  Revista de psicodidáctica, Núm. 13, pp. 105-116

2001

 1. Contacto lingüístico y cambio estructural

  La linguística aplicada a finales de siglo XX: ensayos y propuestas

 2. Sobre las gramáticas bilingües y la permeabilidad estructural

  Elia: Estudios de lingüística inglesa aplicada, Núm. 2, pp. 143-158

1999

 1. Gramáticas en contacto: Condiciones de permeabilidad y tendencias universales

  Estudios de lingüística descriptiva y comparada: trabajos presentados en el III Simposio Andaluz de Lingüística General, (Sevilla 15-17, marzo, 1999)

1996

 1. Hegomendebaldeko bizkaieraren aditz egituraren aldaketa-bilakabidea eta hizkuntz desagerpena

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 30, Núm. 2, pp. 713-752

 2. Mailakako hizkuntz desagerketa: eragile soziologiko eta ezaugarri sozioliguistiko nagusiak

  Bat: Soziolinguistika aldizkaria, Núm. 19, pp. 11-35