Publications by the researcher in collaboration with UNAI VILLENA CAMARERO (2)

2021

  1. Energia 2030 Agendan eta Garapen Iraunkorrerako Helburuetan: 7. GIHaren xede eta adierazleen analisia Euskal Autonomia Erkidegoan

    Ekaia: Euskal Herriko Unibertsitateko zientzi eta teknologi aldizkaria, Núm. 1, pp. 119-142

  2. Urban energy transitions in europe, towards low-socio-environmental impact cities

    Sustainability (Switzerland), Vol. 13, Núm. 21