Mahai-teniseko jokalarien ezaugarri fisiko eta fisiologikoen desdribapena eta partiduen nekearen kuantifikazioa

  1. PICABEA ARBURU, JON MIKEL
Dirigida por:
  1. Javier Yanci Irigoyen Director/a
  2. Jesús Cámara Tobalina Director/a

Universidad de defensa: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 18 de marzo de 2022

Tribunal:
  1. Mikel Egaña Echeverria Presidente/a
  2. Oidui Usabiaga Arruabarrena Secretario/a
  3. Josune Rodríguez Negro Vocal
Departamento:
  1. Educación Física y Deportiva

Tipo: Tesis

Teseo: 157670 DIALNET lock_openADDI editor

Resumen

Mahai-tenisa, nahiz eta kirol minoritarioa izan, 300 milioi praktikatzaile inguru ditu mundu osoan zehar.Nahiz eta mahai-tenisak, daukan praktikatzaile kopuruagatik, garrantzia handia eduki, kirol honeninguruan aurkitzen diren ikerketa zientifikoak urriak dira beste kirol modalitate batzuekin konparatuz.Hau kontuan edukita, doktorego-tesi honen helburu orokorrak mahai-teniseko jokalarien gaitasunfisikoak aztertzea eta mahai-teniseko partiduek sortzen duten nekea kuantifikatzea dira.Helburu hauei erantzuna emateko, lau ikerketa argitaratu dira eta lan bat argitaratzear dago, denakantzeko ildoa jarraituz. Guztia bost lanean direla kontuan edukita, lehenengo hiru lanetan gaitasunfisikoen kuantifikazioa egin da ikuspuntu desberdinak kontuan hartuta, kirolak, sexuak eta adinak nolaeragiten duten zehazteko asmoz. Honetaz gain, gaitasun fisikoen erlazioak aztertu dira hiru artikuluetan.Bestalde, beste bi lanetan, kirol arloan nekearen kuantifikazioak daukan garrantziagatik, honen analisiaegin da beste kiroletan erabili den metodoa erabiliz, literatura zientifikoan dagoen lehenengo lanak izanikbihotz-maiztasunaren analisia egiten duena mahai-tenisean.