Promocionant la comunicació pública en èuscar : la comunitat de pràctica «Jendaurrean Erabili»

 1. Eduardo Apodaka
 2. Uxoa Anduaga
 3. Idurre Eskisabel
 4. Jordi Morales-i-Gras
 5. Beatriz Zabalondo
Revista:
Treballs de sociolingüística catalana

ISSN: 2013-9136

Año de publicación: 2020

Número: 30

Páginas: 281-295

Tipo: Artículo

Otras publicaciones en: Treballs de sociolingüística catalana

Resumen

Les polítiques i iniciatives de revitalització i normalització de l’èuscar es troben en un període de canvi. La necessitat d’anar més enllà del coneixement s’ha estès progressivament en políti-ques i iniciatives socials per donar suport a l’ús efectiu de la llengua basca. En aquest context, la comunicació pública té una importància estratègica. Per això, el Clúster de Sociolingüística i la Universitat del País Basc van col·laborar per dur a terme un projecte d’investigació-acció a finals de 2015: la comunitat de pràctica «Jendaurrean Erabili». Bàsicament, el principal objec-tiu del projecte ha estat establir una comunitat de pràctica per a la promoció de l’ús públic de la llengua basca. En aquest article expliquem: 1) el context sociolingüístic i el marc politicoi-deològic del projecte i de la intervenció, 2) per què, per a quin propòsit i de quina manera ha estat emprada la comunitat com a mètode, 3) l’adaptació i el desenvolupament de la comuni-tat i 4) els futurs reptes derivats dels resultats obtinguts fins ara.

Referencias bibliográficas

 • Altuna, O. (2017). Measurement of the street use of languages: Basque Country [en línia]. Andoain: Soziolinguistika Klusterra. <http://www.soziolinguistika.eus/files/erabilera -ing.pdf> [Consulta: 4 maig 2018].
 • Arana, E.; Amezaga, J.; Azpillaga, P. (2010). Mass media in the Basque language. Bilbao: Basque Country University Press.
 • Balasch, M.; Montenegro, M. (2003). «Una propuesta metodológica desde la epistemología de los conocimientos situados: las producciones narrativas». Encuentros en Psicología Social, vol. 1, núm. 3, p. 44-48.
 • Barton, D.; Tusting, K. (2005). Beyond communities of practice: Language, power and social context. Cambridge: Cambridge University Press, p. 36-53.
 • Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire: L’économie des échanges linguistiques. París: Fayard.
 • Brown, J. S.; Duguid, P. (1991). «Organizational learning and communities-of-practice: toward a unified view of working, learning and innovation». Organization Science, vol. 2, núm. 1, p. 40-57.
 • Cardinal, L.; Forgues, E. (dir.) (2015). Gouvernance communautaire et innovations au sein de la francophonie néobrunswickoise et ontarienne. Quebec: Presses de l’Université Laval.
 • Cardinal, L.; Lang, S.; Sauvé, A. (2005). Apprendre à travailler autrement: La gouvernance partagée et le développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada. Ottawa: Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. [Informe de recerca]
 • Coupland, N. (2014). «Sociolinguistic change, vernacularization and broadcast British media». A: Androutsopoulos, J. (ed.). Mediatization and sociolinguistic change. Berlín; Boston: Walter de Gruyter, p. 67-97.
 • Diputació Foral de Gipuzkoa (2018). Gipuzkoa berdinago adierazpena sinatu dute 18 eragilek [en línia]. <http://www.gipuzkoa.eus/eu/-/-gipuzkoa-berdinago-adierazpena-sinatu -dute-18-eragilek> [Consulta: 4 maig 2018].
 • Eckert, P.; McConnell-Ginet, S. (1992). «Think practically and look locally: language and gender as community-based practice». Annual Review of Anthropology, vol. 21, p. 461- 490.
 • Govern Basc; Govern de Navarra; Euskararen Erakunde Publikoa (2016). VI Encuesta sociolingüística del conjunto del territorio del euskera. Sant Sebastià: Govern Basc: Govern de Navarra: Euskararen Erakunde Publikoa.
 • Kelly-Holmes, H. (2014). «Commentary: mediatized spaces for minoritized languages. Challenges and opportunities». A: Androutsopoulos, J. (ed.). Mediatization and sociolinguistic change. Berlín; Boston: Walter de Gruyter, p. 539-543.
 • Kemmis, S.; McTaggart, R. (2005). «Participatory action research. Communicative action and the public sphere. A: Denzin, N. K.; Lincoln, Y. S. (ed.). The Sage handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Kontseilua. Euskararen Gizarte Erakundeen (2017). Kontseiluaren urteko irakurketa eta ondorioak [en línia]. <http://kontseilua.eus/app/uploads/2015/05/UrtekoIrakurke taEtaOndorioak_20171116.pdf > [Consulta: 4 maig 2018].
 • Lave, J.; Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Loughlin, J.; Williams, C. H. (2007). «Governance and language: the intellectual foundations». A: Williams, C. H. (ed.). Language and governance. Cardiff: University of Wales Press, p. 57-103.
 • McElhinny, B. (2012). «Silicon Valley sociolinguistics? Analyzing language, gender and communities of practice in the new knowledge economy». A: Duchêne, A.; Heller, M. (ed.). Language in late capitalism: Pride and profit. Londres; Nova York: Routledge, p. 230-260.
 • Normand, M. (2011). L’innovation dans la gouvernance communautaire. Vol. 1. Ottawa: Université d’Ottawa.
 • Paquet, G. (2011). Gouvernance collaborative: Un antimanuel. Montreal: Liber.
 • Pietikäinen, S.; Kelly-Holmes, H.; Jaffe, A.; Coupland, N. (2016). Sociolinguistics from the periphery: Small languages in new circumstances. Cambridge: Cambridge University Press.
 • PuntuEus Behatokia (2017). Euskal Herriko Interneten egoeraren azterketa 2017 [en línia]. <https://www.domeinuak.eus/wp-content/uploads/2018/03/PuntuEUS-Behatokia -2017.pdf> [Consulta: 4 maig 2018].
 • Rampton, B. (2009). «Speech community and beyond». A: Coupland, N.; Jaworski, A. (ed.). The new sociolinguistics reader. Londres: Palgrave MacMillan, p. 694-713.
 • Spolsky, B. (2009). Language management. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Urla, J. (2012). «Total quality language revival». A: Duchêne, A.; Heller, M. (ed.). Language in late capitalisme: Pride and profit. Nova York: Routledge, p. 73-92.
 • Wallot, J.-P. (2005). La gouvernance linguistique: le Canada en perspective. Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa.
 • Walsh, J. (2012). «Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation». Language Policy, vol. 11, núm. 4, p. 323-341.
 • Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wenger, E.; McDemortt, R.; Synder, W. (2002). Cultivating communities of practice. Boston: Harvard Business Review Press.
 • Wright, S. (2005). Language policy and language planning: From nationalism to globalisation. Basingstoke; Nova York: Palgrave MacMillan.