Osasun arloko ikasleen bizi ohituren azterketa longitudinala eta honek osasunean duen eragina

  1. ZARRAZQUIN ARIZAGA, IDOIA
Supervised by:
  1. Amaia Irazusta Astiazaran Director
  2. Itziar Hoyos Cillero Director
  3. Fátima Ruiz Litago Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 12 December 2012

Committee:
  1. Luis Casis Saenz Chair
  2. Itziar Churruca Ortega Secretary
  3. José Asua Batarrita Committee member
  4. Jesús Fernando Escanero Marcén Committee member
  5. Jesús Seco Calvo Committee member
Department:
  1. Enfermería

Type: Thesis

Teseo: 115709 DIALNET

Abstract

El perfil nutricional de los alumnos de ciencias de la salud, dista mucho de lo recomendado. La dieta es normocalórica para la edad y para el sexo, pero es rica en lípidos y proteínas y pobre en hidratos de carbono. Además de esto, el perfil lipídico de la dieta también es inadecuado, siendo muy rico en ácidos grasos saturados, rico en ácidos grasos monoinsaturados y pobre en ácidos grasos poliinsaturados.Las medias de los datos antropométricos se sitúan dentro de los rangos de la normalidad, aunque el 11% de las mujeres y el 20% de los hombres presentan sobrepeso u obesidad.Respecto a los valores de tensión arterial medios, en el caso de las mujeres, se sitúan dentro de los parámetros de la normalidad, en los hombres sin embargo, los valores medios se sitúan limítrofes al primer estadio de la hipertensión.A la hora de relacionar los indicadores de obesidad y el patrón alimenticio, el perfil de hombres y de mujeres es distinto. De todas formas, a la hora de hacer es estudio de manera longitudinal y a corto-medio plazo, podemos decir que el perfil de hombres y mujeres se asemeja: a medida que a lo largo de los tres años el patrón alimenticio mejora, los indicadores de obesidad también mejoraran. Parece por tanto que a medio-corto plazo, una correcta alimentación puede ser beneficiosa frente a la obesidad.Otro punto destacable del estudio es que a medida que el patrón alimenticio de los alumnos de ciencias de la salud se asemeja a la Dieta Mediterránea, los valores de tensión arterial y el perfil lipídico sanguíneo, tanto de mujeres como de hombres, mejora. Finalmente añadir que la obesidad, tiene un papel perjudicial frente a la tensión arterial y al perfil lipídico sanguíneo y que una mejor condición física se relaciona positivamente con menores indicadores de obesidad y valores de tensión arterial más adecuados.Osasun arloko ikasleen elikadura ohiturak urrun daude erakundeek gomendatutako profil nutrizionaletik. Dieta normokalorikoa da adina eta sexua kontuan hartuta eta nutrizio profila desorekatua da, lipido eta proteinatan oso aberatsa eta gluzidoetan txiroa. Ezaugarri antropometrikoei dagokienez, batazbestekoak normalitatean kokatzen dira, hala ere, emakumeen %11a eta gizonen %20a pisu egokiaren gainetik dago.Odol parametroetan, arazo kardiobaskularrekin erlazionatutako baloreen batazbestekoak normalitatean badaude ere, emakumeen kasuan % 12,3ak kolestrol maila altuak eta %4,18ak LDL maila altuak ditu. Gizonetan, %7,1ak kolestrol maila altuak eta % 5,52ak LDL maila altuak aurkezten dituzte.Tentsio arterialari dagokionez, emakumeen batazbesteko baloreak normalitatean daude, gizonetan aldiz, baloreak altuak dira, hipertentsioaren lehenego estadioan kokatuz.Obesitatearen indikatzaile eta elikaduraren arteko erlazioan, emakume eta gizonen portaera desberdina da. Dena den, epe ertainera eta datuak modu longitudinalean aztertuz, bi sexuen profilak antzekoak dira. Hiru urteetan elikadurak hobera egiten duen heinean, obesitate indikatzaileak ere hobetzen dira, badirudi beraz, elikadura desegoki batek, epe ertainera arazoak ekar ditzakela. Ikasleen elikadura mediterranear dietara gerturatzen den heinean, tentsio arterial balore baxuagoak eta odoleko profil lipidiko hobeak lortzen dira,Azkenik esan, obesitateak tentsio arterialean eta odoleko profil lipidikoan eragina daukala eta egoera fisikoak osasun parametroetan eragin onuragarria dauka emakume eta gizonetan