The web as a corpus of basque

  1. LETURIA AZKARATE, IGOR
Supervised by:
  1. Kepa Sarasola Gabiola Director
  2. Xabier Arregi Iparragirre Director

Defence university: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 17 June 2014

Committee:
  1. Arantza Díaz de Ilarraza Sánchez Chair
  2. Inmaculada Hernáez Rioja Secretary
  3. Lluís Padró Cirera Committee member
  4. Serge Sharov Committee member
  5. Pablo Gamallo Otero Committee member
Department:
  1. Lenguajes y Sistemas Informáticos

Type: Thesis

Teseo: 117553 DIALNET

Abstract

Tesi honetan euskarazko corpusen kopurua, aniztasuna eta tamaina hobetzeko ¿Web-as-Corpus¿ hurbilpenaren baliagarritasunaren hipotesia frogatu nahi izan da.Hurbilpena lau modalitatetan probatu eta ebaluatu da: weba euskarazko corpus bat bailitzan zuzenean kontsultatzea eta euskarazko corpus orokor oso handi bat eta domeinu-corpos espezializatuak eta konparagarriak biltzea. Lortutako emaitzak ikusita (weba euskarazko corpos gisa kontsultatzeko tresna bat egin eta online jarri da, 100 milioi hitzetik gorako kalitatezko corpusak bildu dira eta online jarri, eta hainbat domeinutako corpus espezializatu eta konparagarriak eskuratu dira eta terminologia erauzketan erabili), hipotesia frogatutzat jo dezakegu eta esan daiteke ¿Web-asCorpus¿ hurbilpenak euskarazko corpusen egoera hobe dezakeela eta hobetu duela.