Publications by the researcher in collaboration with MARIA DOLORES ASUA BATARRITA (2)

2011

  1. Asociación de "Comunidades Fe e Xustiza".: A madureza do laicado

    Encrucillada: Revista galega de pensamento cristián, Vol. 35, Núm. 173, pp. 54-65