Book chapters (2) Publications in which a researcher has participated

2020

  1. Ahozko euskararen erabilera eskolan: gako zenbait irakasleen prestakuntzarako

    Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 267-282

  2. Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan

    Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca (Gobierno de Navarra), pp. 195-208