Testu-generoaren irudikapena eta erabilera ahozkoaren didaktikan

  1. Díaz de Gereñu Lasaga, Leire
  2. Idiazabal Gorrotxategi, Itziar
  3. Larringan Aranzabal, Luis
Book:
Fontes Linguae Vasconum 50 urte: ekarpen berriak euskararen ikerketari = nuevas aportaciones al estudio de la lengua vasca
  1. Santazilia, Ekaitz (ed. lit.)
  2. Krajewska, Dorota (ed. lit.)
  3. Zuloaga, Eneko (ed. lit.)
  4. Ariztimuño, Borja (ed. lit.)

Publisher: Gobierno de Navarra

ISBN: 978-84-235-3561-3

Year of publication: 2020

Pages: 195-208

Type: Book chapter