Publications (3) Publications in which a researcher has participated

2020

  1. Complex predicates, simple inflecting verbs, and “uninflecting verbs” in Pre-Basque

    Linguistics, Vol. 58, Núm. 6, pp. 1609-1658

  2. Gramàtica i producció textual en materials didàctics d'eusquera, espanyol i anglès de Secundària: Reflexions sobre una didàctica integrada de llengües

    Didacticae. Journal of Research in Specific Didactics: / Revista d'Investigació en Didàctiques Específiques / Revista de Investigación en Didácticas Específicas., Núm. 8, pp. 26-39

  3. The cooking recipe as a multidimensional resource for teaching and learning languages

    Calidoscopio, Vol. 18, Núm. 3, pp. 646-664