Publications (35) JOSE IGNACIO HUALDE RDEZ.DE GUZMAM publications

2018

 1. Menpeko perpausetako hitz azentugabeen foku azentuaz

  Fontes linguae vasconum: Studia et documenta, Año 50, Núm. 126, pp. 415-433

2016

 1. Basque

  Word-Formation: An International Handbook of the Languages of Europe (De Gruyter), pp. 3327-3348

2010

 1. Goizueta basque

  Journal of the International Phonetic Association, Vol. 40, Núm. 1, pp. 113-127

2009

 1. Goizuetako azentuaz zerbait gehiago: oharmena

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 43, Núm. 1, pp. 485-502

2008

 1. From pitch-accent to stress-accent in Basque

  Laboratory Phonology 7 (Walter de Gruyter GmbH and Co. KG), pp. 547-584

 2. Goizuetako azentuera

  Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 377-394

 3. Lexical tone and stress in Goizueta Basque

  Journal of the International Phonetic Association, Vol. 38, Núm. 1, pp. 1-24

2007

 1. The standardization of the basque language

  Language Problems and Language Planning, Vol. 31, Núm. 2, pp. 143-168

2006

 1. Experimental test of a hypothesized diachronic change in Basque accentuation

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology, Vol. 40, Núm. 1, pp. 293-302

 2. Studies in Basque and historical linguiistics in memory of R. L. Trask lit. ed.

  Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology

2004

 1. Euskal azentuaren ezaugarri akustikoez

  Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak (Arabako Foru Aldundia = Diputación Foral de Alava), pp. 61-86

2003

 1. Peak alignment and intonational change in Basque

  Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, pp. 2929-2932

 2. Subordination

  A grammar of Basque (Mouton de Gruyter), pp. 632-843

 3. Tonal and durational correlates of accent in contexts of downstep in Lekeitio Basque

  Journal of the International Phonetic Association, Vol. 33, Núm. 2, pp. 195-209

 4. Zuberaren herskariak: azterketa akustikoa (Suletin stops : an acustic study)

  Basque and (Paleo) Hispanic studies in the wake of Michelena's work: Proceedings of the first Conference of the Koldo Mitxelena Chair=Koldo Mitxelena Katedraren Lehen Jardunaldietako Aktak= Actas del Primer Congreso de la Cátedra Luis Michelena

2002

 1. From pitch-accent to stress-accent in Basque

  LABORATORY PHONOLOGY 7

 2. La duración como correlato acústico del acento en dialectos de acento tonal del euskera

  Actas del II Congreso de fonética experimental = Proceedings of de II congress of experimental phonetics: Sevilla 5, 6 y 7 de marzo de 2001 (Universidad de Sevilla), pp. 156

 3. The accentual system of Mallabia Basque

  Euskalingua, Núm. 1, pp. 15-24

 4. Zubereraren herskariak: azterketa akustikoa

  Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 7, pp. 221-236