Publications by the researcher in collaboration with Jasone Salaberria (2)

2003

  1. Zuberaren herskariak: azterketa akustikoa (Suletin stops : an acustic study)

    Basque and (Paleo) Hispanic studies in the wake of Michelena's work: Proceedings of the first Conference of the Koldo Mitxelena Chair=Koldo Mitxelena Katedraren Lehen Jardunaldietako Aktak= Actas del Primer Congreso de la Cátedra Luis Michelena

2002

  1. Zubereraren herskariak: azterketa akustikoa

    Lapurdum: euskal ikerketen aldizkaria, Núm. 7, pp. 221-236