Department: Lingüística y Estudios Vascos

Centre: Facultad de Letras

Institute: Cátedra UNESCO Patrimonio Lingüístico Mundial

Campus: Araba

Field of knowledge: Artes y Humanidades

Area: Basque Philology

Research group: (HIJE-3) Hizkuntzaren Irakaskuntza, Jabekuntza, eta Erabilerak. Euskara, erdara, elebitasuna eta eleaniztasuna eskolan (eta eskolaz kanpoko eremuetan) - GIC 21/197

Email: leire.diaz@ehu.eus

Doctor by the Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea with the thesis Jendaurreko konta-saioa gertakari sozio-diskurtsiboa eta testu-genero berezitua 2016. Supervised by Dr. Luis María Larringan Aranzabal, Dr. Itziar Idiazabal Gorrotxategi.