Publications by the researcher in collaboration with J. R. Saenz (1)

2002

  1. Euskarazko ikasketak Bilboko industria-ingeniaritza teknikorako unibertsitate-eskolan

    Euskal Unibertsitatea 2021: egiten ari garen euskarazko unibertsitatea