Publications (719) ARKADY PAVLOVICH ZHUKOV EGOROVA publications