Publications (6) MIREN ARANTZETA PEREZ publications

2022

  1. Afasia hiztun elebidunetan: ebidentzia zientifikotik praktika klinikora

    Osagaiz: osasun-zientzien aldizkaria, Vol. 6, Núm. 1, pp. 81-100

  2. Subjects are not all alike: Eye-tracking the agent preference in Spanish

    PLoS ONE, Vol. 17, Núm. 8 August

2021

  1. Afasiaren diagnostikoa eta terapia pertsona elebidunetan: eraginkortasuna eztabaidan

    Bi hizkuntza garun bakarrean: euskal psikohizkuntzalaritzaren ekarpenak eta erronkak (Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea), pp. 65-87