Publications by the researcher in collaboration with IGNACIO GAMINDE TERRAZA (6)

2016

 1. Euskararen txistukariak aztertzeko indize akustikoez

  Euskalingua, Núm. 28, pp. 6-18

 2. Lexikoaren bariazioa eta multzokatze-azterketa

  Euskalingua, Núm. 28, pp. 19-32

2015

 1. Euskara estandarraren korrelatu akustikoez

  Euskalingua, Núm. 26, pp. 6-13

2013

 1. Bizkaiko neska gazteen kontsonante afrikatuen izari akustikoez

  Euskalingua, Núm. 23, pp. 6-13

 2. Oinarrizko emozioen melodiez

  Euskalingua, Núm. 23, pp. 14-27